Strategi

Strategi:

Planlægning af kampagner for nye produkter, herunder SWOT analyser, positioneringsøvelser med mere.